Phu lục đề nghị lắp công tơ 2 chiều với EVN

Phu luc dang ky lăp dat cong to 2 chieu voi EVN

PHỤ LỤC 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ

BÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ

Kính gửi: …………………………………………………………………………

 

Tên cơ quan hoặc cá nhân đề nghị…………………..……………….……………………………

Đại diện là (ông/bà)…………………………………………………………………………………………….

là Chủ thể của Hợp đồng mua bán điện số…………..ký ngày….. tháng …..  năm……………

với (Đơn vị Điện lực)…………………………………………………………………………………………..

Đăng ký bán điện từ dự án điện mặt trời trên mái nhà:

–  Công suất thiết kế…………………………………………………………………………………………….

–  Công suất tấm pin quang điện……………………………………………………………………………

–  Số lượng tấm pin  …………………………………………………………………………………………..

–  Loại tấm pin……………………………………………………………………………………………………

–  Ngày phát điện dự kiến……………………………………………………………………………………

…………, ngày….tháng….năm……

                                                                                                                    Người đề nghị

                        (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

STT Đặc tính Mô tả đặc tính
(Theo Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015)
Hạng mục
yêu cầu
thử nghiệm
Hạng mục
yêu cầu
kiểm tra
1 Công suất và vị trí đấu nối Tổng công suất đặt của các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà đấu nối vào lưới điện hạ áp không được vượt công suất đặt của trạm biến áp đang cấp điện cho khách hàng.

Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà có công suất < 3kWp được đấu nối vào lưới điện hạ áp 01 pha hoặc 03 pha.

Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà có công suất ≥ 3kWp đấu nối vào lưới điện hạ áp 03 pha khi lưới điện đáp ứng yêu cầu

Đáp ứng
2 Tần số Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên lục trong dải tần số 49 Hz đến 51 Hz. Khi tần số hệ thống điện nằm ngoài dải tần số nêu trên thì hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu 0,2 giây. Đáp ứng
3 Điện áp Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên tục khi điện áp tại điểm đấu nối trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức. Khi điện áp tại điểm đấu nối nằm ngoài dải điện áp như đã nêu trên thì hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu 02 giây. Đáp ứng
4 Cân bằng pha Thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha so với điện áp danh định trong chế độ làm việc bình thường phải ≤ 5%. Đáp ứng
5 Xâm nhập của dòng điện một chiều Sự xâm nhập của dòng điện một chiều vào lưới điện phân phối so với dòng định mức tại điểm đấu nối phải ≤ 0,5%. Đáp ứng
6 Sóng hài điện áp Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp (THD) tại điểm đấu nối phải ≤ 6,5%. Đáp ứng
Biến dạng sóng hài điện áp riêng lẻ tại điểm đấu nối phải ≤ 3%. Đáp ứng
7 Nhấp nháy điện áp Trong điều kiện vận hành bình thường, mức nhấp nháy điện áp tại điểm đấu nối không được vượt quá giới hạn, cụ thể: Pst95% = 1,00; Plt95% = 0,80. Đáp ứng
8 Hệ số công suất Hệ số công suất cosφ tại vị trí đấu nối ≥ 0,9. Đáp ứng
9 Nối đất Trung tính nối đất trực tiếp Đáp ứng
10 Bảo vệ Đối với hệ thống điện mặt trời có công suất từ 10 kVA trở lên thì phải có hệ thống bảo vệ. Đáp ứng
Hệ thống điện mặt trời phải tự ngắt kết nối với lưới điện phân phối khi xảy ra sự cố nội bộ của hệ thống điện mặt trời. Đáp ứng
Hệ thống điện mặt trời phải tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện phân phối. Đáp ứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *