Đèn đường dời thể 280W năng lượng mặt trời

1,500,000 1,100,000

Đèn đường dời thể
công suất chiếu sáng:280W
Thời gian chiếu sáng 8h-12h

Thời gian bảo hành 1 năm