Gói combo pin NLMT hòa lưới từ 3KW trở lên

Các gói giải pháp pin NLMT hệ hòa lưới không lưu và hệ có lưu, giảm chi phí tiêu thụ điện đến 70%. Thời gian thu hồi vốn khoảng 4,5-5 năm