Tấm pin năng lượng mặt trời CETC 160W

1,500,000 1,450,000